Utbilda dig till nutritionist

Author: | Posted in Kost No comments

En nutritionist kan också kallas en näringsfysiolog. Nutritionisten är i grunden en naturvetare som har riktat in sig på just nutrition, det vill säga sambandet mellan kost och hälsa. Till skillnad från en dietist, som i första hand riktar in sig på sjukdomar som är sammankopplade med kost, arbetar en nutritionist med att ta fram, tolka och analysera forskning kring kost och hälsa. Man kan säga att det finns två huvudsakliga inriktningar för nutritionister: molekylär nutrition, som fokuserar på den koppling kosten har till folksjukdomar, och folkhälsonutrition, där man tittar på hur kost och hälsa hänger ihop i olika befolkningsgrupper. Vanliga arbetsplatser för nutritionister är till exempel inom kommun och landsting eller på olika myndigheter, men de kan också arbeta inom livsmedelsindustrin eller läkemedelsindustrin. Det är inte heller ovanligt att nutritionister startar egna företag, och arbetar som frilansare med egenanställning.apple-19309_960_720

Om du tror att nutritionist kan vara ett yrke för dig, finns det två utbildningar i Sverige att välja mellan. Om du vill gå en renodlad utbildning till nutritionist finns det egentligen bara en, och den finns på Stockholms universitet. Det är ett kandidatprogram i nutrition, som är på 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Utbildningen ges i samarbete med Karolinska Institutet, och har, som nämndes ovan, en naturvetenskaplig grund. Det betyder att man bland annat läser ämnen som kemi, biologi, biokemi, toxikologi, humanfysiologi, näringsfysiologi, livsmedelskemi och, självklart, nutrition.

Utbildningen på Stockholms universitet är framförallt inriktad på forskning och teori, men det finns en annan utbildning i nutrition i Sverige som är mer inriktad på livsmedelsindustrin, och som överhuvudtaget fokuserar mer på arbetslivet snarare än vidare forskning efter studierna. Denna utbildning ges vid Linnéuniversitet, på deras campus i Kalmar, och är en kandidatutbildning på 180 högskolepoäng med inriktning på nutrition och livsmedelsvetenskap. Ett tydligt exempel på de två utbildningarnas olika inriktning är att man på Linnéuniversitet bland annat studerar produktutveckling, en kompetens som man ju inte har nytta av om man planerar att fortsätta sin karriär efter studierna inom forskningsvärlden. Vilken utbildning man väljer beror med andra ord på var man vill jobba som nutritionist, och kan till stor del påverka vilka möjligheter man kommer att ha i branschen efter sin examen.

Add Your Comment

nominal