Dietist som yrke

Author: | Posted in Kost No comments

Intresserad av att jobba som dietist? Dietist är ett spännande och stimulerande yrke där man får hjälpa människor till förändring och en bättre hälsa genom att ge professionell rådgivning om kost och kostvanor. Man får även hjälpa personer med sjukdomar av olika slag att genom kosten öka förutsättningarna för ett gott liv. En dietist har spetskompetens inom mat, näring och hälsa, och ger rådgivning vid många olika situationer. Det kan handla om människor med sjukdomstillstånd eller som av olika anledningar behöver göra förändringar i hur och vad de äter.

Dietist är en yrkesskyddad titel reglerad i lag där personen har utbildning och examen genom universitetsstudier. Sedan 2006 kan man få yrkeslegitimationen genom Socialstyrelsen. För att utbilda sig till dietist läser man exempelvis fysiologi, näringslära, biokemi och dietetik. Det kan även vara bra att ha utbildning inom psykologi för att förstå funktionerna bakom människans beteende i olika sammanhang. Utbildningen till dietist varar under 3 år och innehåller alltså 180 högskolepoäng. Universiteten i Uppsala, Göteborg och Umeå erbjuder utbildningen.

Tape measure and vegetables on doctors table

Sjukdomar där dietisten spelar en viktig roll som stöd är exempelvis diabetes, njursjukdom, cancer, KOL, fetma och undernäring. Råden som dietisten ger är baserade på adekvat och aktuell forskning inom området, och anpassas efter den individ som behöver konsultationen. Generella råd ges även av myndigheter och flera vetenskapliga råd. De områden som dietisten kan ge stöd inom är inte bara rent kostrelaterade, utan berör även exempelvis tobak, alkohol, sömn och fysisk aktivitet. Allt som berör hälsan och där levnadsvanorna spelar in, med utgångsläge och tyngdpunkt inom kosten.

Var arbetar man då när man arbetar som dietist? Som dietist kan man arbeta på många olika platser, exempelvis inom kommun och landsting som hör till de vanligaste men även inom privata företag. Många jobbar dessutom som egenföretagare och man kan välja att nischa sig mot olika områden eller målgrupper. Dietisternas Riksförbund är en yrkesförening vars syfte är att stödja dietister och sprida kunskap om hur samhället och hälso- och sjukvården kan ta tillvara på dietisternas kompetens. DRF verkar dessutom för att utveckla både yrkesrollen, nutritionsbehandlingar av olika slag och forskning inom området.

Add Your Comment

nominal